Общи условия за ползване на интернет сайт Ministryofart.eu

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Уебсайтът www.ministryofart.eu представлява интелектуална собственост на „МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД (наричано за краткост „Организатор”) и се управлява от него.

 

Организаторът е създател на тематични събития, по време на които участниците рисуват под ръководството на художник в приятна обстановка сред позитивни и интересни хора.

 

С използване на интернет сайта www.ministryofart.eu, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

 

Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне от „МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД на собствения си интернет сайт www.ministryofart.eu, за извършване на резервации от потенциални потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.ministryofart.eu, собственост на „МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД.

Страни по настоящия договор са „МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Добрила №10, ет. 5, ап. 9, ЕИК 205786363, тел. +359 894 394 054 и email: info@ministryofart.eu от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.ministryofart.eu.

 

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.ministryofart.eu е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.ministryofart.eu.

Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

 

 

РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕ

 

За да направи резервация за събитие, е необходимо потребителят да влезе в страница „Събития“ на www.ministryofart.eu, след което да избере събитието, на което желае да присъства. В долната част на страницата, е поместена регистрационна форма, която потребителят следва да попълни, въвеждайки указаните данни, за да извърши резервацията.

 

– След завършване на регистрацията всеки потребител получава два имейла като първият съдържа информация с предоставените от него данни, а вторият – информация за начина на плащане.

 

 

 

ДЕТАЙЛИ ЗА СЪБИТИЯТА

Всеки регистриран участник получава безплатно по една напитка.

 

Всяко четвърто рисуване е безплатно. За целта всеки участник получава талон, на които с печат и подпис се отбелязва всяко негово посещение. При събрани 3 подписа и 3 печата той получава правото да посети следващото четвърто събитие безплатно.

Ministri of Art не носи отговорност за изгубен или забравен талон. Печатите не могат да се възстановяват, те се получават единствено непосредствено преди началото или по време на събитието.

 

Ministri of Art има пълното право да организира различен тип забавления и игри, за които е възможно талоните и ваучерите да не важат.

 

За група от 8 или повече участника, цената на участие е 30 лв. на човек като всеки получава и безплатна напитка.

 

За частно парти минималният брой участници е 12.

 

 

GIFT CARD

 

Подаръчните ваучери могат да се закупят на място в самия бар през работно време или изпратени с куриер (Speedy)

 

– Работно време делнични дни + събота: 18:30-22:00

– Работно време неделя: 16:30-20:00

 

Цената на ваучера е 35 лв.

 

Цената на доставката на ваучера е за сметка на клиента.

 

Възможна е поръчка и закупуване на Gift Card и извън работно време след предварителна уговорка по телефон.

 

Срокът на валидност на ваучера е 3 месеца от датата на издаване.

 

За изгубен или с изтекъл срок ваучер Ministry of Art не носи отговорност и сумата не може да бъде възстановена.

 

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Плащането се извършва предварително по банков път

То може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на


IBAN: BG86UNCR70001523875700 
Банка: UniCredit Bulbank 

Получател: „МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД 
гр. София 1000, 
ул. Добрила №10, ет. 5, ап. 9, 
ЕИК 205786363, 
тел. +359 894 394 054 
email: info@ministryofart.eu 

Основание за плащане: 
Номер на поръчка и Име-Фамилия

След направена регистрация и получаване на имейл с информация за плащането, следва до 48 часа потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка с вносна бележка на каса в банка. В противен случай получава имейл, който го информира, че регистрацията му е анулирана.

Потребителят следва да пази копие или оригинал от документа за плащане в случай, че е необходимо да го представи.

 

Графикът, актуалните цени и начинът на плащане на събитията са отразени на уебсайта. Организаторите си запазват правото да правят промени в тях по всяко време съобразно натовареността, сезона и договореностите с клиенти.

 

 

 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА

 

Когато потребителят е резервирал своето място и е заплатил дължимата от него сума, то тя НЕ се възстановява при отказ или неприсъствие на събитие.

В случай, че потребителят поради лична или друг вид причина няма възможност да присъства на събитието, а вече е заплатил таксата за участие, той трябва да предупреди по телефон минимум 24 часа преди началото на събитието като по този начин получава възможност в следващия един месец да си избере друго събитие.

При отказ по-рано от 24 часа, той ще получи на имейл код с индивидуален номер, с който ще може на направи своята втора резервация в рамките на 1 месец от деня на отказаното събитие.

При повторен отказ от участие или неприсъствие на събитието, за което е направена и платена резервацията, потребителят губи правото да се възползва повече от заплатената такса участие.

При отказано от Ministry of Art събитие поради непредвидени обстоятелства или недостатъчен брой гости, участникът не губи заплатената такса, а получава ваучер с индивидуален номер, който важи 3 месеца от деня на отказаното събитие и има възможност да си избере друго събитие като се възползва от заплатената такса.
Ministry of Art не носи отговорност за изгубен или с изтекъл срок ваучер.

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

В процеса на резервиране за събитие, потребителите изрично потвърждават съгласието си да предоставят своите лични данни на Организаторите. Тези лични данни включват имена, електронна поща и телефонен номер.

Организаторите събират, обработват, използват и съхраняват предоставените им лични данни за изпълнение на услугата – въвеждане и управление на резервацията, последващо изпращане на пожелана информация от страна на потребителя (снимки или линк към снимки от събитието) и др. Личните данни могат да бъдат използвани още и за предоставяне на информация за новини и промоции, отнасящи се до предлаганите от организаторите продукти и услуги.

При дадено устно съгласие на потребителите, служител на организаторите може да ги фотографира, видеозаснема или запише на аудио запис. Записите са собственост на организаторите и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели на организатора по тяхна преценка.

С електронно писмо потребителите могат да оттеглят съгласието си за получаване на информация от организаторите, както и за обработването на техните данни.

Организаторите приемат да не разкриват лични данни на Потребители или Играчи пред трети лица.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

„МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

С потвърждаването на тези Общи условия потребителят заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената на конкретна оферта, поместена в сайта.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „МИНИСТРИ ОФ АРТ ГОЛД” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Последна актуализация: Януари 2020 г.